Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Aktuelle Ausschreibungen aus Mazedonien in Landessprache

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 877 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 88)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Suchregion
Постелнина 24.03.18 03.04.18 Macedonia
Лесно масло за горење 24.03.18 17.04.18 Macedonia
Услуги за сервисирање на телекомуникациски кабли во сопственост на МВР на РМ 24.03.18 13.04.18 Macedonia
Месо и производи од месо 24.03.18 08.05.18 Macedonia
Организирање на активности надвор од границите на РМ по Програма Еразмус + за превоз, сместување и осигурување 24.03.18 04.04.18 Macedonia
Набавка на материјали за АОП за 2018 година во ООУ„Страшо Пинџур“село Мало Коњари –Прилеп 24.03.18 29.03.18 Macedonia
Набавка на мебел 24.03.18 13.04.18 Macedonia
Средства за хигиена 24.03.18 16.04.18 Macedonia
Канцелариски материјали 23.03.18 04.04.18 Macedonia
Дезинсекција и Дератизација на територијата на општина Долнени 23.03.18 28.03.18 Macedonia

Постелнина

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 03.04.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈЗУ Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје

Лесно масло за горење

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 17.04.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈЗУ Општа болница - Струга

Услуги за сервисирање на телекомуникациски кабли во сопственост на МВР на РМ

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 13.04.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Министерство за внатрешни работи на РМ

Месо и производи од месо

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.05.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ДСД Пелагонија Скопје

Организирање на активности надвор од границите на РМ по Програма Еразмус + за превоз, сместување и осигурување

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.04.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈОУДГ Брешиа - Дебар

Набавка на материјали за АОП за 2018 година во ООУ„Страшо Пинџур“село Мало Коњари –Прилеп

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.03.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ООУ„Страшо Пинџур“с. Мало Коњари

Набавка на мебел

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 13.04.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Универзитет Мајка Тереза - Скопје

Средства за хигиена

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 16.04.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈЗУ,,Психијатриска Болница,, - Демир Хисар

Канцелариски материјали

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.04.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Јавно претпријатие за државни патишта

Дезинсекција и Дератизација на територијата на општина Долнени

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 28.03.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Општина Долнени