Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Aktuelle Ausschreibungen aus Mazedonien in Landessprache

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 600 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 60)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Suchregion
ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ за сервисирање и одржување на фотокопир Ricoh AFICIO 1060 и сервисирање и одржување на принтери за потребите на СУГС “ ЛАЗАР ТАНЕВ“-Скопје 21.10.17 26.10.17 Macedonia
ЈАВНА НАБАВКА НА ГОРИВО ЗА ГРЕЊЕ-Eкстра лесно1 (ЕЛ-1) fan noli 2017 21.10.17 31.10.17 Macedonia
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕУ ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТ 21.10.17 10.11.17 Macedonia
Набавка на канцелариски материјали 21.10.17 26.10.17 Macedonia
осигурување на ИМОT,ОПРЕМА, ЗАЛИХА И ОДГОВОРНОСТ ОД ДЕЈНОСТ НА ЛЕКАРИТЕ И ОПШТА ОДГОВОРНОСТ 20.10.17 25.10.17 Macedonia
Mазут М1-1 HC 20.10.17 09.11.17 Macedonia
сервисирање на угостителска опрема и апарати од бела техника 20.10.17 08.11.17 Macedonia
набавка на стоки 20.10.17 25.10.17 Macedonia
Набавка на Дуктилни цевки и фасонски материјал за изведба на главна водоводна линија Населба Балканска и Населба Брегалничка-по листа на спецификација 20.10.17 09.11.17 Macedonia
Набавка на медицински материјали, ракавици за еднократна употреба и пелени за возрасни 20.10.17 30.10.17 Macedonia

ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ за сервисирање и одржување на фотокопир Ricoh AFICIO 1060 и сервисирање и одржување на принтери за потребите на СУГС “ ЛАЗАР ТАНЕВ“-Скопје

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.10.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: СУГС Лазар Танев - Скопје

ЈАВНА НАБАВКА НА ГОРИВО ЗА ГРЕЊЕ-Eкстра лесно1 (ЕЛ-1) fan noli 2017

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 31.10.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ОУ Фан Ноли - с.Требош

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕУ ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТ

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 10.11.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ОУ Стив Наумов - Битола

Набавка на канцелариски материјали

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.10.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: СУГС Гимназија Орце Николов-Скопје

осигурување на ИМОT,ОПРЕМА, ЗАЛИХА И ОДГОВОРНОСТ ОД ДЕЈНОСТ НА ЛЕКАРИТЕ И ОПШТА ОДГОВОРНОСТ

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.10.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈЗУ Клиника за Гастроентерохепатологија

Mазут М1-1 HC

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 09.11.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈЗУ Општа болница „Куманово„

сервисирање на угостителска опрема и апарати од бела техника

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.11.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија

набавка на стоки

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.10.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ПОУ Св.Климент Охридски Ново Село

Набавка на Дуктилни цевки и фасонски материјал за изведба на главна водоводна линија Населба Балканска и Населба Брегалничка-по листа на спецификација

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 09.11.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈП Исар - Штип

Набавка на медицински материјали, ракавици за еднократна употреба и пелени за возрасни

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.10.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Дом за стари лица СЈУ Рајдер Битола