Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Aktuelle Ausschreibungen aus Mazedonien in Landessprache

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 689 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 69)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Suchregion
НАБАВКА НА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗВЕДБА НА ОБЈЕКТИ ПО ПРОГРАМА НА ОПШТИНАТА 24.06.17 17.07.17 Macedonia
МОЛЕРИСУВАЊЕ НА УЧИЛИШЕН ПРОСТОР ВО УЧИЛИШТЕТО 24.06.17 04.07.17 Macedonia
НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА НА ИСКРШЕНИТЕ СТАКЛА ВО УЧИЛИШТЕТО 24.06.17 29.06.17 Macedonia
Уредување на училишна дворна површина 24.06.17 04.07.17 Macedonia
Набавка на реагенси и потрошен материјал за алерген анализатор Rida qLine Allergy или еквивалент 24.06.17 09.08.17 Macedonia
јавна набавка на канцелариски материјал за потребите на органите и општинската администрација на општина Василево за период од 1 (една) година (суксесивнс набавка). 23.06.17 03.07.17 Macedonia
набавка на услуги за изнајмување и ракување со опрема за аудио и видео поддршка на настани во внатрешен и надворешен простор 23.06.17 30.06.17 Macedonia
набавка на услуги за изнајмување на возила 23.06.17 30.06.17 Macedonia
Изградба на нови линии за улично осветлување во општина Гевгелија 23.06.17 13.07.17 Macedonia
набавка на овошје и зеленчук 23.06.17 20.07.17 Macedonia

НАБАВКА НА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗВЕДБА НА ОБЈЕКТИ ПО ПРОГРАМА НА ОПШТИНАТА

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 17.07.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: КЈП Водовод Кочани

МОЛЕРИСУВАЊЕ НА УЧИЛИШЕН ПРОСТОР ВО УЧИЛИШТЕТО

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.07.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: СУГС „МАРИЈА КИРИ - СКЛОДОВСКА“ - СКОПЈЕ

НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА НА ИСКРШЕНИТЕ СТАКЛА ВО УЧИЛИШТЕТО

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.06.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: СУГС „МАРИЈА КИРИ - СКЛОДОВСКА“ - СКОПЈЕ

Уредување на училишна дворна површина

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.07.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ОУ-Рампо Левката-Прилеп

Набавка на реагенси и потрошен материјал за алерген анализатор Rida qLine Allergy или еквивалент

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 09.08.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Јавна Здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ ЦО Скопје

јавна набавка на канцелариски материјал за потребите на органите и општинската администрација на општина Василево за период од 1 (една) година (суксесивнс набавка).

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 03.07.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Општина Василево

набавка на услуги за изнајмување и ракување со опрема за аудио и видео поддршка на настани во внатрешен и надворешен простор

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.06.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Влада на РМ - Генерален секретаријат

набавка на услуги за изнајмување на возила

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.06.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Влада на РМ - Генерален секретаријат

Изградба на нови линии за улично осветлување во општина Гевгелија

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 13.07.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Општина Гевгелија

набавка на овошје и зеленчук

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 20.07.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија