Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Aktuelle Ausschreibungen aus Mazedonien in Landessprache

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 931 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 94)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Suchregion
ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ 15.12.17 20.12.17 Macedonia
такси превоз за потребите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Скопје, на територијата на град Скопје. 15.12.17 20.12.17 Macedonia
Осигурување на системот за пренос на природен гас, градежни објекти, возила, механизацијата и вработените на ГА-МА АД Скопје 15.12.17 04.01.18 Macedonia
ЛАДНА АСФАЛТНА МАСА ЗА КРПЕЊЕ НА УДАРНИ ДУПКИ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ 15.12.17 25.12.17 Macedonia
НАБАВКА НА АПАРАТ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА СО УЛТРАЗВУК 15.12.17 20.12.17 Macedonia
Сервис и одржување на мултифункционална машина и набавка на дополнителна опрема 15.12.17 25.12.17 Macedonia
Mлеко и млечни производи, прехранбени производи 15.12.17 25.12.17 Macedonia
Моторни бензини и дизелско гориво за службени возила во сопственост на Агенцијата за вработување на Република Македонија 15.12.17 04.01.18 Macedonia
Средства за дезинфекција за потребите на болницата 15.12.17 05.01.18 Macedonia
Набавка и инсталација на ПП централи во трафостаници во сопственост на А.Д МЕПСО 15.12.17 25.01.18 Macedonia

ТОНЕРИ ЗА ПРИНТЕРИ

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 20.12.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: јзу клиника за дерматологија - Скопје

такси превоз за потребите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Скопје, на територијата на град Скопје.

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 20.12.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

Осигурување на системот за пренос на природен гас, градежни објекти, возила, механизацијата и вработените на ГА-МА АД Скопје

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.01.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ГА-МА АД - Скопје

ЛАДНА АСФАЛТНА МАСА ЗА КРПЕЊЕ НА УДАРНИ ДУПКИ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.12.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈКП Водовод и канализација - Прилеп

НАБАВКА НА АПАРАТ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА СО УЛТРАЗВУК

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 20.12.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈЗУ Општа болница „Куманово„

Сервис и одржување на мултифункционална машина и набавка на дополнителна опрема

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.12.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

Mлеко и млечни производи, прехранбени производи

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.12.17
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Ученички дом Браќа Миладиновци - Струга

Моторни бензини и дизелско гориво за службени возила во сопственост на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.01.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Агенција за вработување на РМ

Средства за дезинфекција за потребите на болницата

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 05.01.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈЗУ Општа болница „Куманово„

Набавка и инсталација на ПП централи во трафостаници во сопственост на А.Д МЕПСО

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.01.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: АД МЕПСО