Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Aktuelle Ausschreibungen aus Mazedonien in Landessprache

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 653 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 66)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Suchregion
Набавка на услуга за одржување и сервисирање на роло врати на ,,Национална Арена Филип II Македонски “ Скопје. 20.08.18 30.08.18 Macedonia
СЕРВИСИРАЊЕ НА МОТРПНИ ВОЗИЛА 20.08.18 10.09.18 Macedonia
Набавка на механизација за одржување и чистење на речните корита и на системите за наводнување и одводнување 20.08.18 04.10.18 Macedonia
Подигање на спомен обележје на загинаттие војници во Првата светска војна на т.н Солунски фронт -во с.Брод Општина Новаци - партерно уредување и подигање на споменик на жртвите изработен од камен 20.08.18 24.09.18 Macedonia
• Набавка на компјутерска опрема - сервери за дата центар 20.08.18 10.09.18 Macedonia
ДИСКОВИ СО АНТИБИОТИЦИ 20.08.18 27.08.18 Macedonia
Набавка на услуги – превоз на ученици за тековната учебна 2018/19 20.08.18 10.09.18 Macedonia
Пластични цевки за канализација (коругирани) - Р.Е. Водовод и канализација – Струга 20.08.18 30.08.18 Macedonia
Набавка на канцелариски мебел за уредување на канцеларии во ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово 20.08.18 27.08.18 Macedonia
Медицинска опрема 20.08.18 30.08.18 Macedonia

Набавка на услуга за одржување и сервисирање на роло врати на ,,Национална Арена Филип II Македонски “ Скопје.

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.08.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје

СЕРВИСИРАЊЕ НА МОТРПНИ ВОЗИЛА

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 10.09.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: КПУ ИДРИЗОВО

Набавка на механизација за одржување и чистење на речните корита и на системите за наводнување и одводнување

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.10.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје

Подигање на спомен обележје на загинаттие војници во Првата светска војна на т.н Солунски фронт -во с.Брод Општина Новаци - партерно уредување и подигање на споменик на жртвите изработен од камен

Auftragstyp: Sonstiges
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 24.09.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЕЛС Новаци

• Набавка на компјутерска опрема - сервери за дата центар

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 10.09.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Државна видеолотарија на Република Македонија

ДИСКОВИ СО АНТИБИОТИЦИ

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 27.08.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес

Набавка на услуги – превоз на ученици за тековната учебна 2018/19

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 10.09.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ОУ Блаже Коневски - Скудриње

Пластични цевки за канализација (коругирани) - Р.Е. Водовод и канализација – Струга

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.08.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: МЈП ПРОАКВА

Набавка на канцелариски мебел за уредување на канцеларии во ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 27.08.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ООУ„Јосип Броз Тито“ Валандово

Медицинска опрема

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.08.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈЗУ Здравствен дом Битола