Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Aktuelle Ausschreibungen aus Mazedonien in Landessprache

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 792 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 80)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Suchregion
Училишен мебел 18.07.18 30.07.18 Macedonia
ЗА НАБАВКА НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ОПРАВДАНОСТА ОД ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДДРЖУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ПОСТОЈНА ЗГРАДА ВО ФУНКЦИЈА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИ УСЛ 18.07.18 30.07.18 Macedonia
Набавка на мобилни телекомуникациски услуги 18.07.18 30.07.18 Macedonia
Осигурување на имотот на ЈЗУ Клиничка болница Тетово 18.07.18 30.07.18 Macedonia
Набавка на хигиенски средства за ООУ„Крсте П.Мисирков“Радовиш,за период од една година. 18.07.18 23.07.18 Macedonia
Гасно-хроматографска анализа на масло од тансформатори 18.07.18 30.07.18 Macedonia
Интернет пристап по терцијален пат 18.07.18 23.07.18 Macedonia
Превоз на ученици за потребите на основните училишта на територијата на Општина Бутел за учебната 2018/2019 година 18.07.18 07.08.18 Macedonia
Ангажирање на консултанска куќа за проценка на штети при сообраќајни незгоди ( за вештачење законска обврска 18.07.18 06.08.18 Macedonia
Набавка на услуги за тековно одржување и сервисирање на рефлекторски систем и осветлување на „Национална Арена Филип II Македонски“ – Скопје. 18.07.18 13.08.18 Macedonia

Училишен мебел

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.07.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ОУ “Ѓерѓ Кастриоти-Скендербеу“, Тетово

ЗА НАБАВКА НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ОПРАВДАНОСТА ОД ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДДРЖУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ПОСТОЈНА ЗГРАДА ВО ФУНКЦИЈА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИ УСЛ

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.07.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Општина Виница

Набавка на мобилни телекомуникациски услуги

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.07.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Осигурување на имотот на ЈЗУ Клиничка болница Тетово

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.07.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈЗУ Клиничка Болница Тетово

Набавка на хигиенски средства за ООУ„Крсте П.Мисирков“Радовиш,за период од една година.

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 23.07.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ОУ Крсте Петков Мисирков - Радовиш

Гасно-хроматографска анализа на масло од тансформатори

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.07.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: АД Електрани на Македонија - Скопје

Интернет пристап по терцијален пат

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 23.07.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола

Превоз на ученици за потребите на основните училишта на територијата на Општина Бутел за учебната 2018/2019 година

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 07.08.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ОУ,,Петар Здравковски -Пенко,,-Бутел, Скопје

Ангажирање на консултанска куќа за проценка на штети при сообраќајни незгоди ( за вештачење законска обврска

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 06.08.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ЈП Македонијапат - Скопје

Набавка на услуги за тековно одржување и сервисирање на рефлекторски систем и осветлување на „Национална Арена Филип II Македонски“ – Скопје.

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 13.08.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје