Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Aktuelle Ausschreibungen aus Mazedonien in Landessprache

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 676 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 68)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Suchregion
Лежишта- тркалачки 18.12.18 16.01.19 Macedonia
Превоз на ученици 18.12.18 08.01.19 Macedonia
Метални ормари (за соблекувални и клучеви) 18.12.18 24.12.18 Macedonia
Изработка на динамична интернет страна за научното списание Macedonian Veterinary Review 18.12.18 24.12.18 Macedonia
Чистење и депонирање на комуналниот отпад на локалитет с.Фалиште 18.12.18 01.02.19 Macedonia
Сечење и виткање на лим (втор пат) 18.12.18 28.12.18 Macedonia
Набавка на материјали за поправки и одржување на училишна зграда 18.12.18 24.12.18 Macedonia
Реновирање на трет спрат од деловен простор на ул.Димитрие Чуповски бр.26 (Молерисување, стругање и лакирање паркет, санација на воден чвор) 18.12.18 28.12.18 Macedonia
Набавка на услуги за квалитативна и квантитативна контрола на нафтени деривати 18.12.18 25.12.18 Macedonia
Набавка на услуги за превоз и хотелско сместување за службени патувања во странство 18.12.18 28.12.18 Macedonia

Лежишта- тркалачки

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 16.01.19
Form der Bekanntmachung: National
Auftraggeber: М.Ж. ТранспортАД-Скопје

Превоз на ученици

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.01.19
Form der Bekanntmachung: National
Auftraggeber: AСУЦ ”Боро Петрушевски” на град Скопје

Метални ормари (за соблекувални и клучеви)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 24.12.18
Form der Bekanntmachung: National
Auftraggeber: ОУ,,Димитар Македонски,,

Изработка на динамична интернет страна за научното списание Macedonian Veterinary Review

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 24.12.18
Form der Bekanntmachung: National
Auftraggeber: Факултет за ветеринарна медицина - Скопје

Чистење и депонирање на комуналниот отпад на локалитет с.Фалиште

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 01.02.19
Form der Bekanntmachung: National
Auftraggeber: Општина Тетово

Сечење и виткање на лим (втор пат)

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 28.12.18
Form der Bekanntmachung: National
Auftraggeber: ЈП Исар - Штип

Набавка на материјали за поправки и одржување на училишна зграда

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 24.12.18
Form der Bekanntmachung: National
Auftraggeber: ОУ Вера Циривири-Трена - Скопје

Реновирање на трет спрат од деловен простор на ул.Димитрие Чуповски бр.26 (Молерисување, стругање и лакирање паркет, санација на воден чвор)

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 28.12.18
Form der Bekanntmachung: National
Auftraggeber: Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје

Набавка на услуги за квалитативна и квантитативна контрола на нафтени деривати

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.12.18
Form der Bekanntmachung: National
Auftraggeber: Општина Кавадарци

Набавка на услуги за превоз и хотелско сместување за службени патувања во странство

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 28.12.18
Form der Bekanntmachung: National
Auftraggeber: СОУ Љупчо Сантов - Кочани