Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Aktuelle Ausschreibungen aus Mazedonien in Landessprache

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 749 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 75)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Suchregion
ХОРИЗОНТАЛНО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА УЛИЦИ И БУЛЕВАРИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ 14.06.19 28.06.19 Macedonia
Услуги за собирање транспорт ,третман и депонирање на медицински отпад 14.06.19 01.07.19 Macedonia
Зелен оперативен веш 14.06.19 15.07.19 Macedonia
Електрична машина за собирање смет 14.06.19 27.06.19 Macedonia
Набавка на машина за миење на садови 14.06.19 21.06.19 Macedonia
Набавка на стручен надзорен орган за Финализација на доградба на административната зграда на општина Боговиње во н.м Боговиње 14.06.19 21.06.19 Macedonia
Сукцесивна набавка на градежни материјали за потребите на Oпштина Босилово 14.06.19 21.06.19 Macedonia
Анализа на индустриските гранки 14.06.19 01.07.19 Macedonia
Остеосинтетски потрошен материјал 14.06.19 15.07.19 Macedonia
Набавка на камион за потребите на Општина Чаир 14.06.19 24.06.19 Macedonia

ХОРИЗОНТАЛНО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА УЛИЦИ И БУЛЕВАРИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 28.06.19
Auftraggeber: ЈП Улици и Патишта - Скопје

Услуги за собирање транспорт ,третман и депонирање на медицински отпад

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 01.07.19
Auftraggeber: ЈЗУ Клиничка Болница Тетово

Зелен оперативен веш

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 15.07.19
Auftraggeber: Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје

Електрична машина за собирање смет

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 27.06.19
Auftraggeber: Општина Чаир

Набавка на машина за миење на садови

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 21.06.19
Auftraggeber: ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески - Платник Прилеп

Набавка на стручен надзорен орган за Финализација на доградба на административната зграда на општина Боговиње во н.м Боговиње

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 21.06.19
Auftraggeber: Општина Боговиње

Сукцесивна набавка на градежни материјали за потребите на Oпштина Босилово

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 21.06.19
Auftraggeber: Општина Босилово

Анализа на индустриските гранки

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 01.07.19
Auftraggeber: Министерство за економија

Остеосинтетски потрошен материјал

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 15.07.19
Auftraggeber: ЈЗУ Клиничка Болница Тетово

Набавка на камион за потребите на Општина Чаир

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 24.06.19
Auftraggeber: Општина Чаир