Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Aktuelle Ausschreibungen aus Mazedonien in Landessprache

Ihre Suchergebnisse: Es wurden 777 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 78)
  Titel Veröffentlicht Anforderungsfrist Angebotsfrist Suchregion
Угостителски услуги 23.10.18 29.10.18 Macedonia
Канцелариски материјали 23.10.18 02.11.18 Macedonia
Средства за хигиена и помошни средства за чистење 23.10.18 02.11.18 Macedonia
хард дискови со капацитет од 900GB за проширување на капацитетот на дисковен простор за дата сториџ 23.10.18 07.11.18 Macedonia
Набавка на пневматици, опрема за возила, патосници и услуги за миење на возила 23.10.18 12.11.18 Macedonia
Изградба и рекунструкција на пат во УБ.4 и на градежни работи во место викано Канаџик 23.10.18 12.11.18 Macedonia
Поправка и поплочување со павер елементи на паркинг простор 23.10.18 05.11.18 Macedonia
Набавка на екстра лесно (ЕЛ-1) масло за горење 23.10.18 02.11.18 Macedonia
Набавка на канцелариски материали средства за одржување на хигиена и тонери 23.10.18 29.10.18 Macedonia
Превоз на вработени во училиштето за учебната 2018/2019 година, односно до крајот на календарската 2019 година 22.10.18 12.11.18 Macedonia

Угостителски услуги

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.10.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ОУ Дом на култура Наум Наумовски-Борче Крушево

Канцелариски материјали

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 02.11.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Собрание на Република Македонија

Средства за хигиена и помошни средства за чистење

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 02.11.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: СОУ Гимназија -Мирче Ацев-Прилеп

хард дискови со капацитет од 900GB за проширување на капацитетот на дисковен простор за дата сториџ

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 07.11.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Министерство за правда

Набавка на пневматици, опрема за возила, патосници и услуги за миење на возила

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 12.11.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Изградба и рекунструкција на пат во УБ.4 и на градежни работи во место викано Канаџик

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 12.11.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: Општина Тетово

Поправка и поплочување со павер елементи на паркинг простор

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 05.11.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ - Скопје

Набавка на екстра лесно (ЕЛ-1) масло за горење

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 02.11.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ОУ. “Еќрем Чабеј“ с. Слатино

Набавка на канцелариски материали средства за одржување на хигиена и тонери

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.10.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ОУ. “Еќрем Чабеј“ с. Слатино

Превоз на вработени во училиштето за учебната 2018/2019 година, односно до крајот на календарската 2019 година

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 12.11.18
Art der Ausschreibung: National
Auftraggeber: ООУ Никола Карев-Радовиш